×
Jūsu filtrs×

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi dubingiai.lv interneta veikalā

1. Jēdzieni

1.1. Pārdevējs - uzņēmējs, kas piedāvā un pārdod preces patērētājiem. Lietuvas Republikas Reģistru centrā (VĮ „Registrų centras“), Kauņas filiālē ir reģistrēta juridiska persona Privātā AS „Dubingiai”, juridiskās personas kods 133194663, PVN maksātāja kods LT331946610, juridiskā adrese Savanoriu 366, Kauņa.

1.2. dubingiai.lv – interneta veikals, kura pilnā adrese ir www.dubingiai.lv

1.3. Pircējs - fiziska vai juridiska persona un/vai pilnvarota persona ar spēkā esošām nepieciešamajām pilnvarām. Fiziskajai personai jābūt aktīvai vai emancipētai saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu, kas ir vismaz 14 gadus veca.

1.4. Puses - Pircējs un Pārdevējs kopā.

1.5. Personas dati - jebkura informācija, kas saistīta ar identificēto vai identificējamo personu. Jebkura veida informācija, ko var apkopot, izmantot personas identitātes atklāšanai, kā arī cita personas informācija.

1.6. Noteikumi – šie „Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi dubingiai.lv interneta veikalā”.

1.7. Konts - Privātās AS „Dubingiai” pircēja reģistrācijas rezultāts – konts, kas izveidots, lai pircējs varētu sekot līdzi un analizēt ar pasūtījumu saistīto informāciju.

1.8. Privātuma politika - Pārdevēja apstiprināts dokuments, kas satur pamatnoteikumus par personas datu vākšanu, glabāšanu, apstrādi un uzglabāšanu.

1.9. Preču atgriešana - preču pieņemšana atpakaļ Pārdevēja norādītajos veikalos.

1.10. Preču piegāde - preču nogādāšana Pircēja norādītajā adresē, ko veic kurjers vai/un Pārdevēja pilnvarota persona.

2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Reģistrējoties dubingiai.lv sistēmā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar pirkuma un pārdošanas noteikumiem, datu aizsardzības un privātuma politiku, preču garantijas un atgriešanas noteikumu piemērošanu, atzīmējot to izvēles lodziņā. Šādi apstiprinātie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, preču iegādes un apmaksas nosacījumus, preču piegādes un atgriešanas kārtību, pušu atbildību un citus nosacījumus, kas saistīti ar preču iegādi.

2.2. Ja Pircējs iegādājas Preces, nereģistrējoties Dubingiai.lv vietnē, ar Pirkšanas - pārdošanas noteikumiem un Datu aizsardzības un privātuma politiku viņam ir pienākums iepazīties pirms savu personas datu iesniegšanas Pārdevējam.

2.3. Pircējs reģistrācijas (reģistrēts lietotājs) vai iegādes brīdī (nereģistrēts lietotājs) apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar 2.1. punktu, atzīmējot izvēles lodziņu dubingiai.lv vietnē. Pārdevējs var vienpusēji mainīt šos noteikumus mājas lapā, ja informācija tiek atjaunota.

2.4. Personām, kas iegādājas preces dubingiai.lv e-veikalā, ir tiesības reģistrēties vai nereģistrēties dubingiai.lv vietnē, personām ir jāievēro šo noteikumu 1.3. punktā noteiktās prasības.

2.5. Ja Lietuvas Republikas tiesību aktos ir izmaiņas, nepieciešamības gadījumā ir jāatjaunina „Preču pirkšanas – pārdošanas noteikumi dubingiai.lv interneta veikalā", Pircējs tiks informēts par šo un citu noteikumu izmaiņām, saņemot ziņu e – pastā, kas tika norādīts reģistrēšanās vai iepirkšanās brīdī.

2.6. Reģistrētie lietotāji ar Pirkšanas – pārdošanas noteikumiem iepazīstas sava konta izveidošanas brīdī dubingiai.lv vietnē, bet nereģistrētie lietotāji - pirms katras preces iegādes, iesniedzot Pārdevējam personas datus. Pircējam ir tiesības piekrist vai nepiekrist konkrētiem Pircēja personas datu apstrādes veidiem, pieņemt vai atcelt datu aizsardzības un privātuma politikā paredzēto procedūru.

2.7. Pircējs apņemas sniegt nepieciešamos vai ar pasūtījuma izpildi saistītos datus. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu pareizību un precizitāti.

2.8. Puses piekrīt, ka tiešsaistes veikalā redzamajiem attēliem ir ilustratīva nozīme. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs ir darījis visu iespējamo, lai attēlotās Preču krāsas atbilstu to patiesajām krāsām, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīcēs atspoguļotās Preču krāsas atbilst faktiskajām. Pircējs saprot, ka Preces var nedaudz atšķirties no ierīcēs redzamajiem attēliem.

2.9. Preču pasūtījuma apstiprinājums ir attālināts, elektronisks Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšanas brīdis.

2.10. Privātās AS „Dubingiai” e-veikala pircējam ir tiesības pasūtīt preces, izvēloties vienu no sekojošām metodēm:

2.10.1. Reģistrēšanās tiešsaistē dubingiai.lv vietnē (izveidojot kontu www.dubingiai.lv mājas lapā);

2.10.2. Tiešsaistē, nereģistrējoties dubingiai.lv vietnē, bet sniedzot visus nepieciešamos datus pasūtījuma izpildei.

2.10.3. Veicot pasūtījumu elektroniski, rakstot uz info@dubingiai.lv

2.11. Pircējs, iegādājoties preces dubingiai.lv vietnē, atbilstoši vienam no Noteikumu punktiem 2.10.1. - 2.10.3., iesniedz nepieciešamos datus Pārdevēja norādītajos informācijas laukos un iepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un sniegto Privātuma politiku.

2.12. Kad Pircējs izvēlas preci, pēc iepirkuma groza aizpildīšanas un visu pasūtījumu izpildes, pēdējā ir maksāšanas metodes izvēle un pasūtījuma apstiprināšana. Pirkuma apstiprināšanas brīdis tiek uzskatīts par Pirkšanas - pārdošanas līguma noslēgšanu starp Pircēju un Pārdevēju.

2.13. Apstiprinot Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka pasūtīto preču lietošanas instrukcijas viņam tiks piegādātas kopā ar precēm. Visa svarīgākā informācija par produktu un tā īpašībām ir sniegta produkta aprakstā dubingiai.lv vietnē. Ja pasūtītajām precēm netiek sniegti apraksti vai obligātā informācija par precēm, Pircējam ir tiesības sazināties elektroniski, rakstot uz info@dubingiai.lv, un Pircējam tiks nodrošināta preču instrukcija u.c. pieprasītā informācija par precēm vai/un saistībā ar Pasūtījuma izpildi, ko viņš saņems norādītajā e-pastā.

2.14. Katrs Pircēja pasūtījums tiek saglabāts dubingiai.lv datubāzē uz neierobežotu laika posmu. Pārdevēja pieprasītā informācija par Pircēju tiek apstrādāta, un visa liekā informācija par Pircēju tiek iznīcināta.

3. Pircēja tiesības

3.1 Pircējam ir tiesības iegādāties preces dubingiai.lv interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas likumdošanu.

3.2. Pircējam ir tiesības rakstiski (sūtot e-pastu, norādot atgriežamo preci un tās pasūtījuma numuru) atteikties no preces Pirkšanas – Pārdošanas līguma ar Pārdevēju, paziņojot par to Pārdevējam 14 dienu laikā no preču piegādes brīža saskaņā ar MK pantu 6.228-10. Pircējam ir tiesības atteikties no distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus komerctelpām un saskaņā ar 6.228-11. punktā noteikto procedūru. Atsakoties no preces, Pircējam jānodrošina, ka:

3.2.1. Atgriežamā prece ir kārtīgi ielikta oriģinālajā iepakojumā (tikai iepakojuma iesaiņošanas lentes netiek uzskatītas par iepakojuma bojājumu);

3.2.2. Preces izskats nav mainījies (ar etiķetēm, aizsargplēvītēm utt.), prece nav bojāta, ir tīra, nav salauzta, nav mēģināts to salikt un atkal izjaukt. Pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka preces ārējais izskats ir ticis mainīts, un preci nevarēs atgriezt atpakaļ;

3.2.3. Atgrieztās preces ir tādas pašas kā iegādes brīdī;

3.2.4. Ja produkta atgriešanas iemesls ir nepietiekama vai neatbilstoša produkta kvalitāte, kas nav radusies Pircēja vainas dēļ, Pārdevējs, sedzot izdevumus, apņemas apmainīt neatbilstošās kvalitātes preci pret citu atbilstošas kvalitātes preci vai, ja tas nav iespējams, atgriezt naudu Pircējam, ieskaitot naudu, kas samaksāta par papildu pakalpojumiem (piegāde mājās vai darbā, mēbeļu montāža);

3.2.5. Ja Pircējs atsakās no kvalitatīvas preces saņemšanas - nauda par papildu pakalpojumiem (piegāde mājās, mēbeļu montāža) netiek atmaksāta.

3.2.6. Noteikumu apakšpunktā Nr. 3.2.2. paredzētās tiesības Pircējam ir spēkā esošas tikai tad, ja prece nav bojāta vai būtiski mainījusies, kā arī nav tikusi izmantota vai ir atgriezta oriģinālajā iepakojumā.

3.2.7. Gadījumā, ja kaut viena no esošajām precēm neatbilst Noteikumiem Nr. 3.2.6., Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ nosūtītās preces.

4. Pircēja saistības

4.1. Pircējam, izmantojot dubingiai.lv vietni, ir jāpilda savas saistības, jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, Datu aizsardzības un privātuma politika, citi noteikumi un nosacījumi, kas skaidri norādīti dubingiai.lv vietnē, kā arī, Pircējs nedrīkst pārkāpt citus Pārdevēja norādījumus, kas noteikti Lietuvas Republikas tiesību aktos.

4.2. Pircējam ir jāsamaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un jāpieņem tie saskaņā ar šiem Noteikumiem. Pēc preču saņemšanas Pārdevēja veikalā, Pircējam tās ir jāizņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par pasūtītajām precēm. Ja preces netiek izņemtas Pārdevēja noteiktajā termiņā, pasūtījums tiek atcelts.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Pārdevējam ir tiesības mainīt, apturēt vai izbeigt dažas dubingiai.lv vietnes funkcijas vai mainīt dubingiai.lv vietnes elementu izkārtojumu un funkcionalitāti, mainīt pakalpojumu un produktu aprakstus, pamatojoties uz ražotāja ieteikumiem.

5.2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai pārtraukt dubingiai.lv vietnes darbību. Šādā gadījumā Pircēja pasūtījumi ir jāaizpilda un jāpieņem, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.

5.3. Pārdevējam ir tiesības izmantot Pircēja datus, sniedzot papildu informāciju par iegādātajām precēm vai pakalpojumiem un informējot par jaunumiem Dubingiai veikalos.

5.4. Pārdevējs no viņa neatkarīgu apstākļu dēļ var izlemt mainīt preču un/vai pakalpojumu sniegšanas apjomu un/vai veidu, apturēt, pārtraukt pakalpojumu, iekasēt visu vai daļu naudas par pakalpojumu sniegšanu. Ja Klients nepiekrīt, viņa pasūtījums tiek atcelts un, ja par pasūtījumu jau ir samaksāts, Pircējam nauda tiek atmaksāta atpakaļ.

5.5. Ja Pircējs mēģina apdraudēt dubingiai.lv stabilitāti, drošību vai sekmēt neveiksmes, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties vai bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi dubingiai.lv vietnei vai, izņēmuma gadījumos, bloķēt Pircēja kontu.

5.6. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties vienu no Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktā paredzētajām maksāšanas metodēm, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

5.7. Pārējās Pārdevēja tiesības ir noteiktas šajos noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

6. Pārdevēja saistības

6.1. Pārdevējs nodrošina iespēju izmantot dubingiai.lv sniegtos pakalpojumus.

6.2. Pārdevējs apņemas Pircējam sniegt skaidru un saprotamu informāciju dubingiai.lv vietnē lietuviešu, latviešu valodās, kā noteikts Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-7 pantā.

6.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja privātumu. Klienta personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Noteikumiem, Datu aizsardzības un privātuma politikā un Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

6.4. Pirms pasūtījuma iesniegšanas Pārdevējam ir jāinformē Pircējs par iespējamo dubingiai.lv vietnes funkciju apturēšanu vai izbeigšanu, kas ir svarīga pasūtījuma izpildei, kā arī par izmaiņām, kas norādītas Noteikumu 5.2. - 5.3. punktos. www.dubingiai.lv vietnē sniegtā informācija tiek uzskatīta par ticamu informāciju. Ja pēc tā, kad Pārdevējs ir pieņēmis Pircēja pasūtījumu, dubingiai.lv darbība tiek apturēta vai izbeigta, Pircējs par to tiek informēts, ja šī informācija ir nozīmīga pasūtījuma izpildei. Informācija tiek paziņota, izmantojot kādu no Pircēja norādītajiem saziņas veidiem (telefoniski vai elektroniski).

6.5. Pārdevējs apņemas iesniegt Pircējam pasūtītās un akceptētās preces saskaņā ar Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.

6.6. Ja Pārdevējs nopietnu apstākļu dēļ nespēj piegādāt Pasūtītājam preces un/vai pakalpojumus, viņš apņemas piedāvāt Pircējam līdzvērtīgu vai līdzīgu produktu. Ja Pircējs atsakās pieņemt piedāvātās preces kā līdzīgas vai līdzvērtīgas, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudas summu 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā, ja tika veikta priekšapmaksa, un visos gadījumos pasūtījums tiek atcelts.

6.7. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, patērētājam ir jāiesniedz detalizēti pamatota rakstiska atbilde ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieteikuma saņemšanas dienas, ja Lietuvas Republikas un Eiropas Savienības likumos nav noteikts citādi.

6.8. Pārdevējs apņemas izpildīt citus Noteikumos, Privātuma politikā un Lietuvas Republikas likumdošanā noteiktos pienākumus.

7. Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

7.1. Preču cenas dubingiai.lv vietnē ir norādītas Eiro valūtā, ieskaitot iegādes brīdī spēkā esošo PVN likmi.

7.2. Pircējs var samaksāt par pasūtītajām precēm kādā no šiem veidiem:

7.2.1. izmantojot elektronisko banku pakalpojumus;

7.2.2. ar bankas pārskaitījumu;

7.2.3. skaidrā naudā vai ar bankas karti preces piegādes/saņemšanas brīdī;

7.2.4. uzrādot patērētāja kredītlīgumus no līzinga kompānijām;

7.3. Kad Pārdevējs saņem samaksu par precēm vai saņem pirkuma finansējuma apstiprinājumu (ja Pircējs ir izvēlējies šajos Noteikumos 7.2.4. punktā noteikto maksāšanas veidu), tiek apstiprināts preču pasūtījums, un tiek aprēķināts preču piegādes termiņš.

7.4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka Preču iegādes dokumenti - PVN rēķini, kas kalpo arī kā preču garantijas apliecinājums, tiks piegādāti kopā ar piegādātajām precēm. PVN rēķinos ir iekļautas izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un citi svarīgi dati, kas nepieciešami norādīšanai grāmatvedības ierakstos, kā tas noteikts tiesību aktos.

7.5. Preču cena nedrīkst mainīties pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu, ja vien preču cena nav mainījusies informācijas sistēmu tehniskas kļūdas dēļ, acīmredzamu (defektu) bojājumu labojumu vai citu objektīvu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja (ja šie iemesli ir pierādāmi). Ja šādā gadījumā Pircējs nepiekrīt iegādāties preci tās jaunajā cenā, Pircējs var atteikties no pasūtījuma, informējot Pārdevēju 2 (divu) darba dienu laikā. Pēc pasūtījuma atcelšanas, šajā punktā noteiktajā kārtībā, tiek atmaksātas visas Pircēja samaksātās naudas summas.

8. Preču piegāde

8.1. Pasūtot preces, Pircējs var izvēlēties vienu no preču piegādes veidiem

8.1.1.Preci piegādā kurjers un/vai Pārdevējs vai viņa pilnvarota persona

8.2. Preču piegādes termiņi ir norādīti dubingiai.lv vietnē pie katra produkta apraksta.

8.2.1. Pircējs apņemas pieņemt preces pats, saņemšanas brīdī uzrādot Pasūtījuma numuru.

8.2.2. Maksa par preču piegādi uz mājām un uznešanu nav iekļauta preču cenā, ja vien dubingiai.lv interneta veikalā nav norādīts citādi. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas cenas ir norādītas mājas lapā.

8.3. Pircējam ir tiesības izvēlēties piegādes veidu, kas norādīts vietnē dubingiai.lv

8.3.1. Pircējam ir tiesības saņemt pasūtītās preces norādītajos Privātās AS „Dubingiai” veikalos.

8.3.2. Preces var saņemt ne tikai pasūtījumā norādītais saņēmējs, bet arī viņa pilnvarotā persona. Ja preces tiek pasūtītas juridiskas personas vārdā, fiziskajai personai jāuzrāda darbinieka apliecība vai atļauja preču atgriešanai, ja Pircējs nav informējis personu par preču saņemšanu jau iepriekš.

8.3.3. Pasūtītās preces ir jāpaņem ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs e-pastā ir informējis Pircēju par to, ka preces var paņemt.

8.3.4. Preces var paņemt tikai persona, kas ir veikusi pasūtījumu, vai persona, kas norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī. Preču saņemšanas brīdī personai ir jāuzrāda derīgs personas apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jaunā veida vadītāja apliecība) vai pasūtījuma rekvizīti (datums, numurs utt.)

8.3.5. Preču piegādes termiņš ir norādīts katras preces aprakstā.

8.4. Pārdevējs nodrošina/piegādā preces Pircējam produkta aprakstos norādītajā termiņā. Pārdevējs informē Pircēju par piegādes termiņa (aizkavēšanās vai ātrāka piegāde) izmaiņām katrā gadījumā atsevišķi.

8.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes noteikumu pārkāpumiem, ja Preces netiek nodrošinātās/piegādātas Pircējam vai nodrošinātās/piegādātas savlaicīgi gadījumos, ja to ir traucējušas trešās personas, kas nav saistītas ar Pārdevēju un/vai, ko Pārdevējs nav spējīgs ietekmēt vai Pircēja apstākļu dēļ.

8.6. Preču piegādes brīdī Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda partijas un preces (-ču) stāvoklis un jāparaksta nodošanas-pieņemšanas dokuments. Kad Pircējs paraksta sūtījuma nodošanas - pieņemšanas dokumentu, tiek pieņemts, ka prece tiek nodota pienācīgā stāvoklī, nav nekādu neatbilstību, piemēram, rūpniecības defektu vai citu, ko var pamanīt uzreiz (piemēram, ko var noteikt, veicot preču ārēju pārbaudi). Ja tiek konstatēts, ka piegādāto preču iepakojums ir bojāts (saspiests, slapjš vai citādi bojāts), prece (-s) ir bojāta (-s) un/vai prece (-s) ir nepietiekamā skaitā, Pircējam tas jānorāda nodošanas - pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja vai viņa pārstāvja klātbūtnē brīvā formā jāuzraksta preces pārkāpuma/neatbilstības akts. Ja Pircējs to neizdara, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preces bojājumiem, ja šādu pārkāpumu un neatbilstības cēlonis nav rūpnīcas defekts. Šāda veida neatbilstību var konstatēt Preču ārējās pārbaudes laikā.

8.7. Nejaušu Preču nozaudēšanas vai bojājumu risks tiek uzskatīta par Pircēja atbildību kopš brīža, kad Preces tiek piegādātas Pircējam.

9. Preču kvalitātes garantija un atgriešanas kārtība

9.1. Preču kvalitātes garantija, atgriešanas un maiņas noteikumi ir izklāstīti "Preču garantijas un atgriešanas noteikumos". Aktīvā saite "Preču garantijas un atgriešanas noteikumi" elektroniskā versija.

10. Datu aizsardzība

10.1. Privātā AS „Dubingiai” vadās pēc datu aizsardzības principiem, Eiropas Parlamenta, Padomes Regulas (ES) 2016/679 un valsts tiesību aktiem. Ar Privātās AS „Dubingiai” datu aizsardzības un privātuma politiku var iepazīties interneta veikala mājaslapā.

11. Atbildība

11.1. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas dubingiai.lv vietnē

11.2. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieteikšanās datu glabāšanu un/vai nodošanu trešajām personām. Ja dubingiai.lv sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pieteicies dubingiai.lv vietnē, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par pircēju.

11.3. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības gadījumos, kad zaudējumi Pircējam rodas neatkarīgi no Pārdevēja ieteikumiem un saistībām, ja Pircējs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, Privātuma politiku, ja šāda iespēja viņam tika nodrošināta.

12. Pārdevēja mārketinga rīki

12.1. Pārdevējs var dubingiai.lv vietnē izveidot dažādas akcijas vai spēles.

13. Informācijas apmaiņa

13.1. Pārdevējs saskaņā ar šiem noteikumiem un „Privātuma politiku” Pircējam nosūta šo informāciju reģistrācijas vai pasūtīšanas brīdī uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

13.2. Pircējs visus paziņojumus un pieprasījumus par saziņas līdzekļiem apstiprina, norādot tos sadaļā „Kontakti”.

14. Nobeiguma noteikumi

14.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

14.2. Likumu, kas izriet no šiem noteikumiem, reglamentē Lietuvas Republikas likumi.

14.3. Visas domstarpības, kas rodas, īstenojot šos noteikumus, risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā, strīdus izšķir Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

14.4. Gadījumā, ja Pircējs nepiekrīt Pārdevēja atbildei, ko Pircējs pieprasījis rakstiski, Pircējs (fiziska persona, lietotājs) var iesniegt savu pieprasījumu/sūdzību par dubingiai.lv iegādātajām precēm Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienestā (Vilniaus 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, fakss (85) 279 1466,  tīmekļa vietnē www.vvtat.lt (kā arī Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālās apakšvienības apgabalos).

 

Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi dubingiai.lv interneta veikalā

APSTIPRINĀTS