×
Jūsu filtrs×

Preču garantijas un atgriešanas noteikumi

Preču garantijas un atgriešanas noteikumi nosaka, kādā veidā iegādātā prece tiek atgriezta atpakaļ vai mainīta pret citu, kā arī nosaka iegādātās preces garantijas noteikumus.

Preču garantija attiecas uz precēm un pakalpojumiem, kurus esat iegādājies Privātās AS „Dubingiai“ veikalos vai interneta veikalā dubingiai.lv.

Preču garantija attiecas tikai uz tām precēm, kas ir tikušas izmantotas paredzētajam mērķim, ierīkotas, uzstādītas, instalētas un izmantotas atbilstoši ražotāja norādījumiem un/vai ieteikumiem.

I. Vispārīgi noteikumi

1. Preču garantijas un atgriešanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka nosacījumus un apstākļus, kādos preces tiek atgrieztas vai samainītas pret jaunu, kā arī nosaka iegādāto preču garantijas noteikumus.

2. Pircējam jāievēro šie noteikumi, iegādājoties preces Privātās AS „Dubingiai“ veikalos vai interneta veikalā, šie Noteikumi attiecas gan uz fiziskām, gan juridiskām personām. Noteikumi jāievēro arī Pārdevējam un darbiniekiem.

3. Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas apstiprinātajiem mazumtirdzniecības noteikumiem, Lietuvas Republikas Civilkodeksa noteikumiem un ražotāju noteikumiem un ieteikumiem.

II. Preču atgriešana

4. Preču atgriešana un maiņa notiek saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības lēmumu Nr. 738 "Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu" (spēkā no 29-07-2014) un saskaņā ar MK likuma pantu 6.228-10 un 6.228-11.

5. Pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preču iegādes dienas atgriezt preci vai samainīt to pret jaunu preci atšķirīga izmēra, formas, krāsas, raksta vai komplektācijas. Preces, kas netiek pieņemtas atgriešanai, norādītas punktā 14.1. - 14.8.

6. Ja Pircēju neapmierina preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija (izņemot gadījumus, kas noteikti Lietuvas Republikas tiesību aktos), tā tiek mainīta pret jaunu un pieņemta atpakaļ no pircēja 14 dienu laikā kopš preces piegādes datuma. Preces (-ču) atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

7. Pircējs ir atbildīgs par atgriežamās preces komplektāciju un tās iepakojumu. Ja prece nav pilnā tās komplektācijā vai ir nepareizi iepakota, Pārdevējs atgriezto preci atpakaļ nepieņems.

8. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja tās ir izmantotas un/vai bojātas un/vai zaudējušas savu komerciālo izskatu (preces vai tā iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, pārbaudot preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām).

9. Ja iegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām, tās defekti tiek novērsti, bojātā prece tiek aizstāta un atgriezta saskaņā ar Lietuvas Republikas valdības lēmumu Nr. 738 "Par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu" (spēkā no 29-07-2014) un saskaņā ar MK likuma pantiem 6.228-10. un 6.228-11.

10. Pircējs var atgriezt preces izmantojot paša vai Pārdevēja izvēlētos kurjera pakalpojumus. Atgriežot atpakaļ preces un/vai bojātās preces, Pārdevējs apņemas segt atgriežamo preču izmaksas un aizstāt tās ar līdzvērtīgām precēm. Ja pārdevējam nav tādu pašu preču, viņš Pircējam atgriež naudu par preci (-ēm).

11. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces, kas atrodas interneta veikalā, var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formai un krāsai, ja to ietekmē datora vai citas viedierīces izšķirtspēja vai citi parametri.

12. Ja preču atgriešana nav saistīta ar neatbilstošu preču kvalitāti, nauda par papildu pakalpojumiem (piegāde mājās vai darba vietā, mēbeļu montāža) nav atmaksājama.

13. Pircējs nevar atgriezt preces, ja tiek noslēgts distances līgums par preču iegādi, kas tiek pielāgotas saskaņā ar konkrētiem Pircēja norādījumiem (piemēram, nestandarta izmērs) vai arī tā ir prece, kas tiek izgatavota un ražota saskaņā ar lietotāja personīgo izvēli vai norādījumiem (piemēram, krāsas/materiāla izmaiņas), kā arī preces, kas ir pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām. (MK 6.22810)

III. Preču atgriešana pēc kvalitatīvu preču iegādes

14. Ja Pircējs iegādājas kvalitatīvu (-as) preci (-es), tās var atgriezt vai samainīt pret jaunām saskaņā ar 5. punktā paredzētajiem noteikumiem, ievērojot atgriešanas vai maiņas laiku, izņēmums ir šajā punktā minētie gadījumi. Preces, kas netiek pieņemtas atgriešanai vai mainītas pret citām (šis saraksts nav pilnīgs):

14.1. mākslas darbi, reprodukcijas utt.

14.2. audumi

14.3. mēbeles, gultas piederumi, apgaismojums

14.4. preces, kas tiek izgatavotas saskaņā ar Pircēja personīgo izvēli

14.5. preces, kas ir redzami pielāgotas Pircēja vajadzībām (piem., izmērītas un sagrieztas preces, izņemot paklājus un tepiķus, kuru izmērs, krāsa, dizains utt. ir pielāgoti klienta vajadzībām, kā arī preces, kas ir pielāgotas klienta personīgajām vajadzībām, piemēram, aizkari, gultas pārklāji, spilveni utt.)

14.6. preces, ko neizmanto paredzētajam mērķim

14.7. ja preces transportēšanas laikā tiek bojātas (nosacījums ir spēkā, ja preces pieņem un transportē Pircējs vai viņa pilnvarotā persona)

14.8. ja preces tika izmantotas paredzētajam mērķim (grīdas segumi, sienas, aizkari u.c.), bet gala rezultāts neapmierina Pircēja vēlmes

IV. Preču atgriešana pēc bojātu preču iegādes

15. Ja Pircējs saņem neatbilstošas kvalitātes preces, viņš pieprasa Pārdevējam novērtēt esošos preču defektus un pieņemt lēmumu par preču aizstāšanu, naudas atgriešanu utt.

16. Pārdevējam jāpieņem lēmums par preču kvalitāti 20 darba dienu laikā. Šo termiņu var pagarināt, līdz tiek saņemta atbilde par preces kvalitāti no preču ražotāja, un tas tiek paziņots preču piegādātājam.

17. Katrā gadījumā Pārdevējs individuāli izvērtē bojājumus un pieņem lēmumu, paziņojot Pircējam par precēm ar defektiem, to maiņu, atgriešanu utt.

18. Ja Pircēju neapmierina preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija (izņemot gadījumus, kas noteikti Lietuvas Republikas tiesību aktos), tā tiek mainīta pret jaunu un pieņemta atpakaļ no pircēja 14 dienu laikā kopš preces piegādes datuma. Preces (-ču) atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

19. Pircējs ir atbildīgs par atgriežamās preces komplektāciju un tās iepakojumu. Ja prece nav pilnā tās komplektācijā vai ir nepareizi iepakota, Pārdevējs atgriezto preci atpakaļ nepieņems.

20. Preces netiks pieņemtas atpakaļ, ja tās ir izmantotas un/vai bojātas un/vai zaudējušas savu komerciālo izskatu (preces vai tā iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, pārbaudot preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām).

21. Ja preču atgriešana nav saistīta ar neatbilstošu preču kvalitāti, nauda par papildu pakalpojumiem (piegāde mājās vai darba vietā, mēbeļu montāža) nav atmaksājama

22. Pircējs nevar atgriezt preces, ja tiek noslēgts distances līgums par preču iegādi, kas tiek pielāgotas saskaņā ar konkrētiem Pircēja norādījumiem (piemēram, nestandarta izmērs) vai arī tā ir prece, kas tiek izgatavota un ražota saskaņā ar lietotāja personīgo izvēli vai norādījumiem (piemēram, krāsas/materiāla izmaiņas), kā arī preces, kas ir pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām. (MK 6.22810)

23. Ja Pircējs izlemj atgriezt preces, viņam ir jāaizpilda "Preču atgriešanas veidlapa", jāpievieno Preces pirkumu apliecinoši dokumenti un jāiesniedz tie veikalā vai jānosūta uz e-pasta adresi info@dubingiai.lv. Pārdevējs pieņem lēmumu par preču atgriešanu vai maiņu 7 darba dienu laikā un paziņo to elektroniski, nosūtot informējošu e-pasta ziņu Pircējam.

V. Preču garantija

24. Privātās AS „Dubingiai“ veikalos un interneta veikalā pārdotās preces ir kvalitatīvas un atbilst visām kvalitātes prasībām un standartiem, kas piemērojami šai preču grupai. Preces garantija ietver preces vērtību. Preces garantija neattiecas uz preces uzstādīšanu, demontāžu, transportēšanu vai citām papildu izmaksām.

25. Preces, ko pārdod Privātā AS „Dubingiai”, ir pakļautas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajam preču garantijas periodam. Šis garantijas periods var atšķirties, ja ražotājs ir noteicis ilgāku un/vai īsāku garantijas termiņu iegādātajām precēm. Jūs varat nosūtīt pieprasījumu par garantijas perioda termiņu un iegādātās preces noteikumiem un nosacījumiem elektroniski, sūtot e-pastu uz info@dubingiai.lv, norādot preces kodu (piem. SKU 0000000).

26. Preču garantiju ierobežo preču garantijas periods, ja ražotajām precēm tiek konstatēti defekti vai ir acīmredzami preču defekti/bojājumi.

27. Izņēmumi un gadījumi, kas nav piemērojami iegādātajai (-ām) precei (-ēm) vai likumā noteiktajiem garantijas noteikumiem:

27.1. ja preces netiek izmantotas paredzētajam mērķim

27.2. ja preču uzglabāšana, transportēšana un ekspluatācija neatbilst ražotāja un/vai Pārdevēja noteiktajiem nosacījumiem

27.3. ja prece (-es) ir mehāniski bojāta (-as) (bojājumi, ko nodarījuši mājdzīvnieki saplēšot, saskrāpējot utt.)

27.4. ja paklāji, tepiķi, grīdsegas, mēbeles, audumi, tapetes utt. ir lietotas neatbilstoši to paredzētajam mērķim (piemēram, lietošanai sadzīves vajadzībām sabiedriskās vietās utt.).

27.5. ja preces tiek sabojātas tīšuprāt un/vai apzinātas neievērības dēļ (piem., kafija uzlieta uz paklāja utt.)

27.6. ja prece (piem., paklājs, grīdsega, PVC pārklājums, audumi, tapetes u.c.) nav pienācīgi iztīrīta, tīrīšanā tiek izmantoti sārmaini u.c. tīrīšanas līdzekļi, kas šāda veida precēm nav paredzēti, tādējādi sabojājot preci

27.7. preces defekti ir radušies, ja ir noticis ugunsgrēks, nelaimes gadījums, tostarp pārtikas produkta nokļūšana uz virsmas, sprādziens, piesārņojums, plūdi, sasalšana, zibens, neuzmanība, ļaunprātīga izmantošana vai paklāja izmantošana neparedzētās vietās, bojājumi, kas radušies transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes laikā pirms uzstādīšanas vai ierīkošanas

27.8. preces (paklāji, PVC pārklājumi, tapetes u.c. mērāmas un sagriežamas preces), kas tiek atbilstoši piemērotas, sagrieztas un līmētas, sagrieztas un/vai pielīmētas atbilstoši paredzētajam mērķim (līmēšana, griešana utt.), ir ar acīmredzamiem defektiem

27.9. preces un ražotie produkti, kas netiek uzglabāti un izmantoti saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un/vai instrukcijām

27.10. preces un ražotie produkti (paklāju grīdas segumi un/vai PVC grīdas segumi) salikti kopā, pielīmēti uz nepareizi sagatavotas pamatnes (piemēram, nelīdzena pamatne, virsmas mitrums pārsniedz 2% utt.)

27.11. preces krāsa, virsmas struktūra ir atšķirīga no attēlā redzamās un saņemtās preces

27.12. bojājumi, kas radušies traipu, deguma, griezumu, rievu, berzes, nejaušu nospiedumu, paklāja pamatnē radušās krāsas zuduma, krāsotas virsmas, ārējo produktu dzeltēšanas (bitumena, deguta u.c.) dēļ

27.13. bojājumi, kas radušies no augstiem papēžiem un galdu kājiņām, krēsliem vai citām mēbelēm

27.14. krāsas izbalēšana vai izmaiņas

27.15. traipu, izbalēšanas un jebkādu bojājumu gadījumā, kas radušies līmes saķepšanas dēļ

27.16. garantija neattiecas uz precēm, kas tikušas sabojātas to uzstādīšanas laikā

27.17. garantija neattiecas uz precēm, kas ir montētas, uzstādītas ar acīmredzamiem defektiem, ko varēja pamanīt uzstādīšanas, montēšanas laikā

27.18. garantija netiek piemērota darbam, ko veic citi, ne Pārdevēja strādnieki

27.19. preces, kuru montēšanai/uzstādīšanai nav jāizmanto pārdevēja/ražotāja ieteiktie līmes materiāli vai citi nepieciešamie montāžas materiāli.

VI. Garantijas saistību piešķiršanas kārtība

28. Ja Pircējs garantijas laika posmā konstatē preču defektus, viņam rakstiski jāaizpilda veidlapa brīvā formā, informējot Pārdevēju par esošajiem preču defektiem un vēlamo risinājumu, ja iespējams, pievienojot fotogrāfijas, kurās redzams preces defekts.

29. Saņemot Pircēja rakstisku pretenziju, Pārdevējs sniedz Pircējam atbildi 10 darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Šo termiņu var pagarināt, ja tiek veikta ražotāja preces kvalitātes pārbaude, bet ne ilgāk kā 1 mēnesi.

30. Pārdevējam jāsniedz Pircējam rakstisks lēmums par garantijas saistību izpildi, norādot, kādā veidā un kādos apstākļos tiks izpildīts Pircēja pieprasījums par garantijas saistību izpildi.

VII. Nobeiguma noteikumi

31. Šie noteikumi nosaka preču atgriešanas kārtību un garantijas saistību izpildes kārtību uzņēmumā.

32. Šie noteikumi var tikt grozīti ar papildu uzņēmuma administrācijas lēmumu, publicējot tos www.dubingiai.lv

33. Šie noteikumi stājas spēkā, kad tie tiek publicēti vietnē www.dubingiai.lv

34. Informāciju par preču kvalitāti, garantijas piemērošanu un atgriešanu var noskaidrot, zvanot pa tālruni +370 6969 9437, elektroniski: info@dubingiai.lv.